הקמת מערך תקשורת מחשבים מתקדם - משהב"ט בסיס צריפין